Eco-Schools

banner ecoschool

Het “Eco-Schools” label werd in 1994 opgericht door het FEE (Foundation for Environmental Education) en wordt vertegenwoordigd in 58 landen. Op wereldniveau werden er reeds meer dan 15.000 scholen beloond met een Groene Vlag, voor hun inzet op milieuvlak. De gelabelde scholen maken deel uit van een internationaal netwerk die de uitwisseling van know how en goede praktijken versterkt.

Meer informatie over het internationale label : http://www.eco-schools.org

 

Wat is het “Eco-Schools” label ?

Het Eco-Schools programma biedt de scholen die op een duurzame wijze rond prioritaire milieuthematieken zouden willen werken (zoals “Duurzame voeding”, “Eco-consumptie en afvalpreventie”, Rationeel Energie Gebruik en Biodiversiteit) een methodologie in zeven stappen aan.
Centraal in deze methodologie staat de betrokkenheid en participatie van heel de schoolgemeenschap: leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, IM en zelfs lokale partners.

Elke Brusselse school, gaande van het kleuter tot het secundair onderwijs kan een “Eco-Schools” worden. Scholen die willen meedoen, krijgen gratis begeleiding aangeboden.

Nederlandstalige scholen worden in Brussel door de MOS ondersteund voor het behalen van hun Groene Vlag. Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Véronique Bidée .

Het Eco-Schools label is twee jaar geldig en kan daarna door de school opnieuw aangevraagd worden mits het opnieuw doorlopen van de procedure. 

Het "Eco-Schools” label is een springplank naar het “label Ecodynamische onderneming”.

 

Indien u graag een Quickscan zou willen laten uitvoeren of meer informatie zou wensen over een milieutechnisch aspect, dan kan u ook steeds contact opnemen met de facilitator-dienst “Milieubeheer op school”.

Meer over MOS en Eco-Schools hier.