Over COREN

Opdat ons milieu bewaard zou blijven, moeten we het eerst begrijpen!

 

COREN vzw (Coordination Environnement) heeft als doel om rond de thema’s van milieubeheer te informeren, te sensibiliseren en te vormen. We helpen de scholen hun doelstellingen rond duurzame ontwikkeling te behalen. Dit doet we door pedagogische projecten en programma’s te ontwikkelen, op te zetten en te ondersteunen in de Waalse en Brusselse scholen. Deze zijn gericht op de leerlingen, maar eveneens zijn er projecten voor en met leerkrachten, directie en het hele schoolpersoneel (van het kleuter -, lager – en middelbaar onderwijs). Onze werking baseert zich op de principes van duurzame ontwikkeling en van continue verbetering. Centraal staat hierbij de participatie en versterking van al de betrokken actoren. Onze aanpak zet in op reflectie (audits, diagnostiek,…) en de oprichting van actieplannen. Ervaring bouwden we op door reeds meer dan 20 jaar op het terrein actief te zijn. De vzw werd opgericht in 1994.

Logo ecodyn Petit

Naast het ondersteunen van onze partners, passen we onze aanpak in de eerste plaats ook op onszelf als organisatie toe. Hierbij kijken we naar hoe we zelf een goed duurzaam beleid kunnen implementeren in onze dagelijkse werking. We kijken steeds hoe we op een zo duurzame manier onze activiteiten kunnen uitwerken en verbeteren, alsook telkens opnieuw streven naar een zo laag mogelijke impact op het milieu. Zo kunnen we een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere organisaties.